i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Velkommen til Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge er et av 6 regionale kompetansesenter i Norge. Senteret eies av Troms fylkeskommune, har en regionfunksjon for Nord-Norge og er lokalisert til Tannbygget i Tromsø.

Kompetansesenteret tilbyr tjenester innenfor alle odontologiske fagområder og behandler henviste pasienter. TkNN skal også drive etterutdanning av tannhelsepersonell og gi råd og veiledning til en samlet tannhelsetjeneste. Andre viktige funksjoner er forskning og spesialistutdanning som skal gjøres i samarbeid med Institutt for klinisk odontologi (IKO), UiT - Norges arktiske universitet.


Samarbeidspartnere