i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Aktuelt

08.08.2017

TkNN har fått publisert tre nye artikler i internasjonale tidsskrifter

Paula Frid har fått publisert en artikkel som kommer til å være med i hennes PhD arbeid. Du kan lese artikkelen her. Fra prosjektet Tromstannen kommer det nå to nye artikler. PhD kandidat Gro Eirin Holde og medarbeider rapporterer i sin artikkel om data når det gjelder forekomst av periodontitt. Du kan lese artikkelen her. I den andre artikkelen rapporterer Nils Oscarson og medarbeider kariesdata fra Tromstannen. Kariesartikkelen er sk. «open access» og derfor åpen og tilgjengelig for alle å lese her.

 

02.05.2016

Første artikkel i prosjektet "Tromstannen" er publisert
Første artikkel i den aktuelle kartleggingsstudien "Tromstannen" om voksnes munnhelse er nå publisert. Dette er den første av flere planlagte artikler i studien. Artikkelen inngår også som en av de artikler som kommer til å være med i Gro Eirin Holdes PhD arbeid. Du kan lese artikkelen her

 

20.10.2015

Planlagte forskerdagene 2016 blir i stedet arrangert i 2017.
Les mer under «Forskningsdager»

 

20.10.2015

Tannhelsetjenesten i Troms innleder forskningssamarbeid med England
Tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune har gjennomført en omfattende kartlegging av tann- og munnhelsen hos den voksne befolkningen i prosjektet «Tromstannen». Spesiell kompetanse kreves for å få mest mulig ut av de analysene som pågår. Birgitta Jönsson, forsker ved tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune og en i prosjektet, har tidligere hatt kontakt med professor Sarah R Baker ved universitetet i Sheffield. Professor Baker og enheten hennes kan tilby kunnskap om spesielle statistiske modeller som er verdifulle for å analysere data. Birgitta Jönsson vil i begynnelsen av 2016 reise til Sheffield og sammen med prof. Baker ta frem material til fremtidige publikasjoner.

 

24.8.2015

Forskningsenheten har rekruttert to nye ansatte PhD-kandidater
Dette er tannlege Gro Eirin Holde og tannlege Ann-Kristine Sara Bongo. Gro Eirin har tidligere arbeidet på UTK med utdanning av tannlegestudenter og arbeider nå i en deltidsstilling på avdelingen for periodonti ved TkNN i kombinasjon med forskning. Fra 2016 er hun ansatt med 100 prosent forskning. Ann-Kristine har sin kliniske kobling til tannhelsetjenesten i Finnmark og tannklinikken i Kautokeino, der hun også bor og har sin famille. Hun vil arbeide med forskning i 100 prosent fra 1. september. Begge to planlegger å bli ferdig med sin forskerutdanning i 2018.

Se deres prosjekt under Link «Prosjekt».

Gro Eirin Holdes prosjekt

Ann-Kristine Sara Bongos prosjekt

 

Konferanser


The 20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference 17.-19.9.2015, Istanbul, Turkey
Forskningsenheten ved Tannhelsetjenesten (TkNN) presenterte pågående forskning ved en internasjonal konferanse i Istanbul, Tyrkia. Tre forskere deltok: Birgitta Jönsson, invitert for en muntlig presentasjon på konferansen, Anders Tillberg og Gro Eirin Holde med hver sin posterpresentasjon. Birgitta presenterte data fra EPI-studien «Tromstannen» som er gjennomført i Troms fylke og forhold mellom individenes munnhelserelaterte livskvalitet og sosioøkonomiske status. Gro Eirin presenterte også data fra «Tromstannen» med resultat om individenes «Sence of coherence» relatert til munnhelse. Se Gro Eirins poster her. Anders presenterte en studie om forebyggende tiltak innen tannhelsetjenesten i Norge. Studien er et samarbeid med Eewa Widström som har sin stilling på IKO. Se Anders poster her.


Kjeveortopedikonferanse
I perioden 13.-18. juni 2015 ble europas største konferanse for kjeveortopedi (EOS) avholdt i Venezia, Italia.

Her presenterte TkNN sine fire spesialistkandidater i kjeveortopedi (Jørgen Johansen, Jeanett Steinnes, Gunn Johnsen og Saeed Sheikholeslami) samt kjeveortoped og PhD-kandidat Sigurd Hadler-Olsen postere med forskning utført ved TkNN i Tromsø. Forskningsprosjektene omhandlet temaer som:
Jeanett Steinnes og Gunn Johnsens presentasjon ble tildelt prisen "beste poster".
 

Samarbeidspartnere