i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Velkommen til to dager med forskning i fokus!

Minner med dette om å reservere torsdag 27.- 28 april for de årlige forskerdagene i 2017.

Internasjonale forelesere til årets Forskerdager!

Første del av arrangementet presenterer PhD studentene på IKO sine egne forskningsprosjekter. Deretter vil det bli forskjellige foredrag knyttet til forskningsaktiviteter innen tannhelsetjenesten. Professor Sarah Baker fra Sheffield, England og associated professor Lena Larsson fra Gøteborg, Sverige vil blant annet tilby foredrag begge dager.

 - Sarah Baker samarbeider med tannhelsetjenestens forskningsenhet når det gjelder studien «Tromstannen». Hun har spesialkompetanse når det gjelder mer avanserte måter å analysere munnhelsedata med ulike statistiske modeller og god erfaring med å bruke munnhelserelatert livskvalitet som en måte å beskrive munnhelse. Begge disse temaene vil hun koble til aktuelle data fra prosjektet «Tromstannen».

- Lena Larsson har spesialkunnskap innen fagområdet «Epigenetikk» som er et tiltagende aktuelt og spennende fagområde når det gjelder å forklare hvordan visse individer ser ut å ha en økt risiko for å bli rammet av sykdom og andre ikke. Lena samarbeider med forskningsenheten når det gjelder munn- og allmennhelsedata koblet til Tromsø 7 undersøkelsen, der munnhelse er med for første gang. 

Programm til årets forskerdager finner du her

 

Nils Oscarson, forskningsleder TkNN

Samarbeidspartnere